ÚvodPrezentácieUčebniceCvičeniaVideáLinky

 

Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.: Jadrová energetika včera, dnes a zajtra
Prezentácia pre verejnosť, Slovenská nukleárna spoločnosť
 

Materiály k radiačnej ochrane a dozimetrii

Učebný text a prezentácie:

História radiačnej ochrany

Alfa žiarenie z pohľadu RO

Beta žiarenie z pohľadu RO

Gama žiarenie z pohľadu RO

Neutróny z pohľadu RO

Základné pojmy RO

Dozimetrická terminológia, veličiny a jednotky

Základné princípy RO

Biologické hľadiská RO

Žiarenie v jadrovej elektrárni

Meranie a detekcia pre RO