ÚvodPrezentácieUčebniceCvičeniaVideáLinky

Na tejto adrese budú postupne publikované materiály určené na vzdelávanie v oblasti radiačnej ochrany, jadrovej bezpečnosti, jadrovej techniky, prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení a príbuzných oblastí.

Pri použití zverejnených materiálov v publikáciách žiadame autorov o riadne citovanie s uvedením internetového zdroja www.edu.snus.sk.

Pripomínam formu citovania:

Autor. Názov príspevku. In Bezpečnosť prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární [online]. Dátum uverejnenia. [cit. dátum citovania] Dostupné na internete: <http://edu.snus.sk/nazov.pdf>

 

Za náplň a obsahovú stránku zodpovedá Ing. Róbert Hinca, PhD.

Katedra jadrovej fyziky a techniky FEI STU Bratislava

robert.hinca(zavináč)stuba.sk