Dozimetria a radiačná ochrana

DARO

 

Prezentácie z prednášok:

Prezentácie 2019.zip

 

2015

Časť 1. Detekcia žiarenia

Časť. 2 Dozimetria a meranie aktivity

 

 

 

Staršie učebné texty