RORE 2017 

 

Dozimetria

 

 

Prezentácie z prednášok:

 

Prezentácie 2016 zip

 

2015

Časť 1. Detekcia žiarenia

Časť. 2 Dozimetria a meranie aktivity

 

 

 

Staršie učebné texty